logo_high_resolution_white_capped.png

MILJØ

Gjenbruk - Rekonstruksjon - Resirkulering

Vi jobber for å påvirke selskapers holdning rundt sirkulær økonomi.

Vår målsetning er enkel; forleng levetiden til produkter som mobiltelefon, nettbrett og smartklokker. Dette etterstreber vi daglig, der vi jobber med å finne nye unike løsninger for å igjenbruke komplette mobiltelefoner, eller fungerende komponenter som har sitt utspring fra naturens råmaterialer. Vårt hovedfokus er rettet mot rekonstruksjon av produkter, til fungerende stand, da denne prosessen er langt mindre miljø forurensende enn kun resirkulering.

De fleste har fått med seg CO2 utslippet en mobiltelefon medfører under produksjon, ca 16KG utslipp. Dessverre er dette kun en liten del av problemet, da en mobiltelefon inneholder en del materiale som kan skape negativ effekt, uten korrekt avhending. En mobiltelefon inneholder farlig materiale som; Klor, Bly og kvikksølv. Slike materialer har det best ved gjenbruk, og ikke som fyllmasse i uland.

Så, hva kan vi sammen gjøre for å forhindre unødvendig CO2 avtrykk, og farlig substanser nedgravd i jorden?

- Velg en partner som har fokus på gjenbruk av mobiltelefoner.

 

- Sørg for å innlevere din brukte mobiltelefon ved kjøp av ny mobil.

 

- Kjøp en telefon som har blitt rekonstruert, den er like god som en ny.

 

- Velg produsenter som har ett godt fungerende reparasjons løp ved eventuelle feil på mobiltelefonen. Gjerne en produsent som lager mobiltelefoner med utskiftbare komponenter.

Tenk miljø - Det er ditt eget valg!

I noen tilfeller er det ulønnsomt å reparere din telefon i Norge, men vi har partnere som finner lønnsomheten.