logo_high_resolution_white_capped.png

Sirkulær økonomi

La oss sette opp selskapets prosess for sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi er mer enn ett ukjent begrep for de fleste, det er prosesser som ivaretar innkjøps- , forvaltning og avhendingsprosesser. Ønsker du mer informasjon, kontakt oss i dag!

Hva er egentlig sirkulær økonomi, og hvorfor er det viktig for deres bedrift?

Listen er lang, men her skal vi ta for oss de viktigste årsakene til en prosessstyrt sirkulær økonomi.

Miljø

Hovedårsaken til en tydelig prosessstyrt sirkulær økonomi er miljøaspektet. En mobiltelefon inneholder mengder med materiale som stammer fra jordens egenproduserte ressurser, som tappes jevnt og trutt i forbindelse med ny produksjon av eksempelvis mobiltelefoner. Her finner man magnesium, gull, kobber, sølv, plast, litium, med mer. Naturressurser som jorden benytter flere millioner år på å produsere, men som fabrikkene benytter i stort omfang ved fabrikasjon av mobiltelefoner. Alle disse materialene kan og må igjenbrukes, dersom man tar ett aktivt valg om å sette opp en prosess for avhending av selskapet mobilpark. Fokus på forbruk skal endres til utnyttelse av eksisterende produkter, og forlenge levetiden hver produkt innehar. På en slik måte vil vi oppnå mindre avfall og høyere utnyttelsesgrad av eksisterende rå-materiale.

Økonomi

Gjenbruken av deres mobiltelefoner blir omgjort til en positiv økonomisk gevinst. Vi som selskap har spesialisert oss på forvaltning av fungerende og defekt mobiltelefoner/nettbrett. Vi klarer å dra ut verdi fra komplette mobiltelefoner, helt ned mot verdien av komponenter, via vårt globale nettverk av kjøpere innen retail markedet og verksteder som benytter komponenter i rekonstruksjon av andre defekte mobiltelefoner. 

Logistikkprosessen

I dagens lineære modell, er fokus rettet mot innkjøp av produktet, innfasing mot brukeren, og drift. Dessverre er oppsettet av en returprosess etterlatt tilfeldighetene, der 80 % av alle selskapet mangler en  tydelig beskrevet returprosess for mobiltelefoner som er utfaset. Her kommer vi inn med ett ferdig oppsett med tydelige beskrivelser, prosesskart og logistikkløsning.  

Hvordan går vi frem?

I korte trekk kommer vi inn for å kartlegge dagens mobil- og nettbrett park. Slik sett kan vi estimere restverdien på nåværende park, samtidig får vi ett inntrykk av dagens oppsatte prosess for avhending av mobil og nettbrettene. Prosess for korrekt avhending implementeres, logistikkløpet aktiveres, og driften optimaliseres. I driftsfasen vil vi stå til rådighet for konsultasjon ved utskiftning av eksisterende mobil- og nettbrett park, slik sett får vi sikret at eventuelt ny leverandør ivaretar hensynet til sirkulær økonomi.